Bytové družstvo Domino 3182

Pivovarská 3182, 276 01 Mělník

Vítejte na webové stránce bytového družstva

 

P O Z V Á N K A

Bytové družstvo Domino – Pivovarská 3182

V úterý dne 12.10.2021 od 18:00 se bude konat členská schůze

 

Program schůze:

1)      Volba představenstva

2)      Opravy

4)      Volná diskuse

 

V Mělníku dne 12.10.2021

Představenstvo družstva

Prosíme o účast všech členů družstva. Děkujeme za pochopení a ochotu.